Aktuality

Kroužek malých myslivců a ochránců přírody

04.04.2017 20:43
Od ledna 2017  je pořádán pro děti základní školy kroužek MLADÝCH MYSLIVCŮ A OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Pokud se budou chtít účastnit i děti ze školky, mohou, ale v doprovodu rodičů.   Hlavním cílem kroužku je vytvořit dobrý kolektiv kamarádů, kteří se budou v průběhu schůzek seznamovat...

Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“

01.10.2016 14:29
Náš spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá opět konferenci o tom, jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb. Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského...

Projekt „Do lesa s lesníkem“

06.03.2016 13:48
Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST ve spolupráci s nadací „DŘEVO PRO ŽIVOT“ a vedením Základní školy TGM Šardice připravili pro děti 3. až 6 třídy výukový den zaměřený na vzdělávání o lese. Smyslem tohoto „vyučování“, které proběhne 13.10. 2016 v lese nedaleko Šardic, bude přiblížit les dětem...

Projekt „K vodě s rybářem“

06.03.2016 13:43
Projekt „K vodě s rybářem“ se uskuteční v měsíci červnu a je připraven jako interaktivní program pro ZŠ (s drobnými obměnami dle věkové kategorie dětí, se kterými je vzdělávání prováděno); v rámci vzdělávání budou realizována tato stanoviště: Stanoviště 1; Seznámení s vodou v přírodě...

Seminář pro Ministerstvo zemědělství v rámci výstavy Natura Viva (výstaviště v Lysé nad Labem)

06.03.2016 13:40
Náš spolek byl vybrán k organizačnímu zajištění akce, zabezpečení místa, přípravě odborného programu (včetně lektorů) a zajištění odborného semináře na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva 2016. Termín je stanoven na 18.5.-22.5. 2016. Odborný program semináře je vztažen...

Seminář pro Myslivecký spolek Krásná Hora - Kosobudy

06.03.2016 13:39
2. dubna 2016 se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro Myslivecké sdružení Krásná Hora – Kosobudy. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování...

Vzdělávání v rámci projektu ČIŘIKÁNÍ

06.03.2016 13:34
V průběhu tohoto roku se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro z.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování...

Kroužek “Mladých myslivců a ochránců přírody”

06.03.2016 13:29
Kroužek PRO PRIRODU A MYSL2016 (3).docx (444539)

Seminář o zakládání, údržbě a následné péči o ovocné stromy

06.03.2016 13:04
Dne 26.2.2016 se v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice 823 uskutečnilo od 12:00 hod do 17.00 hodin odborné vzdělávání na téma Novinky v sadovnictví. Během přednášky Ing. Stanislava Bočka, PhD. se probrala témata jako jsou výsadba, výsadbový materiál, zásady zakládání, pečování a...

DO LESA S LESNÍKEM

11.01.2015 11:04
PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, Základní školou TGM Šardice a za podpory společnosti pana Tomáše Lochmana uspořádalo dne 14. 10. 2014 akci ,,Do lesa s lesníkem''. Akce se zúčastnily jak děti ze ZŠ TGM Šardice, tak děti ze ZŠ TGM Hovorany a ze ZŠ Moravský Písek....