O nás

Spektrum činností spolku Pro přírodu a myslivost je široké a dalo by se rozdělit na hlavní zájmové činnosti a vedlejší činnosti doplňkové.

Mezi naše HLAVNÍ PRIORITY  patří:

 • ochrana přírody a krajiny, zajišťování zlepšování životního prostředí a zvyšování druhové rozmanitosti rostlin a zvířat realizací agroenvironmentálních krajinotvorných programů a to především zakládáním biocenter, biokoridorů, biopásů a travnatých pásů nebo obnova mokřadů
 • podpora různorodosti zemědělských a lesnických aktivit ve směru nezemědělské produkce a extenzívního trvale udržitelného lesního hospodaření
 • zajišťování odborné úrovně našich členů na poli myslivosti a také udržování mysliveckých zvyků a tradic
 • důležitým bodem našich činností je práce s dětmi a mládeží. Především se snažíme, aby si dnešní mladí měli v rámci zájmových kroužků a praktických cvičeni možnost osvojit  kladný vztah k přírodě a krajině, tyto považovat za kulturní dědictví a cítit zodpovědnost za jejich ochranu
 • chceme podpořit venkovskou turistiku, která je úzce spjata s agroenvironmentální problematikou
 • poskytovat osvětu a vzdělávat širokou veřejnost různými výukovými programy a exkurzemi a tím rozvíjet povědomí o integrované prevenci znečišťování životního prostředí a integrovaném managementu kvality, životního prostředí, hygieny a bezpečnosti při práci
 • přispět ke zvýšení zaměstnanosti v regionu
 • v neposlední řadě pak zakládat a udržovat  naučné stezky, pěší trasy, vinařské stezky, odpočinková místa s cílem zajištění životních podmínek pro zvěř a o tomto informovat

Naše VEDLEJŠÍ AKTIVITY  jsou:

 • výzkumná, vývojová, vydavatelská a nakladatelská činnost související s cílem činnosti sdružení
 • zajišťování neziskové obchodní činnosti s knihami, suvenýry a další informační podporou
 • organizování a provádění kulturních a společenských akcí
 • budování a provozování informačního centra a malokapacitního ubytovacího zařízení
 • budování zařízení služeb pro vzdělávání, výchovu, osvětu, pěší turistiku, cykloturistiku a související sportovní vyžití

 

NÁŠ TÝM:

Předseda představenstva:   Dr. Ing. Petr Marada

Místopředseda představenstva:   MVDr. Lubomír Křikava

Správce sítě, back office:   Bc. Pavlína Jurasová


 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aktuality

Kroužek malých myslivců a ochránců přírody

04.04.2017 20:43
Od ledna 2017  je pořádán pro děti základní školy kroužek MLADÝCH MYSLIVCŮ A OCHRÁNCŮ PŘÍRODY. Pokud se budou chtít účastnit i děti ze školky, mohou, ale v doprovodu rodičů.   Hlavním cílem kroužku je vytvořit dobrý kolektiv kamarádů, kteří se budou v průběhu schůzek seznamovat...

Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“

01.10.2016 14:29
Náš spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá opět konferenci o tom, jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb. Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského...

Projekt „Do lesa s lesníkem“

06.03.2016 13:48
Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST ve spolupráci s nadací „DŘEVO PRO ŽIVOT“ a vedením Základní školy TGM Šardice připravili pro děti 3. až 6 třídy výukový den zaměřený na vzdělávání o lese. Smyslem tohoto „vyučování“, které proběhne 13.10. 2016 v lese nedaleko Šardic, bude přiblížit les dětem...

Projekt „K vodě s rybářem“

06.03.2016 13:43
Projekt „K vodě s rybářem“ se uskuteční v měsíci červnu a je připraven jako interaktivní program pro ZŠ (s drobnými obměnami dle věkové kategorie dětí, se kterými je vzdělávání prováděno); v rámci vzdělávání budou realizována tato stanoviště: Stanoviště 1; Seznámení s vodou v přírodě...

Seminář pro Ministerstvo zemědělství v rámci výstavy Natura Viva (výstaviště v Lysé nad Labem)

06.03.2016 13:40
Náš spolek byl vybrán k organizačnímu zajištění akce, zabezpečení místa, přípravě odborného programu (včetně lektorů) a zajištění odborného semináře na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva 2016. Termín je stanoven na 18.5.-22.5. 2016. Odborný program semináře je vztažen...

Seminář pro Myslivecký spolek Krásná Hora - Kosobudy

06.03.2016 13:39
2. dubna 2016 se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro Myslivecké sdružení Krásná Hora – Kosobudy. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování...

Vzdělávání v rámci projektu ČIŘIKÁNÍ

06.03.2016 13:34
V průběhu tohoto roku se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro z.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování...

Kroužek “Mladých myslivců a ochránců přírody”

06.03.2016 13:29
Kroužek PRO PRIRODU A MYSL2016 (3).docx (444539)

Seminář o zakládání, údržbě a následné péči o ovocné stromy

06.03.2016 13:04
Dne 26.2.2016 se v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice 823 uskutečnilo od 12:00 hod do 17.00 hodin odborné vzdělávání na téma Novinky v sadovnictví. Během přednášky Ing. Stanislava Bočka, PhD. se probrala témata jako jsou výsadba, výsadbový materiál, zásady zakládání, pečování a...

DO LESA S LESNÍKEM

11.01.2015 11:04
PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, Základní školou TGM Šardice a za podpory společnosti pana Tomáše Lochmana uspořádalo dne 14. 10. 2014 akci ,,Do lesa s lesníkem''. Akce se zúčastnily jak děti ze ZŠ TGM Šardice, tak děti ze ZŠ TGM Hovorany a ze ZŠ Moravský Písek....