Organizujeme a poskytujeme „Odborné vzdělávání o ekoagropodnikání zaměřeném na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny“

Organizujeme a poskytujeme „Odborné vzdělávání o ekoagropodnikání zaměřeném na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny“