Podílíme se na tvorbě projektů a žádostí o dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství včetně následných realizací

Podílíme se na tvorbě projektů a žádostí o dotace v oblasti  životního prostředí a zemědělství včetně následných realizací