2020 EKOFARMA PETRA MARADY - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

03.06.2020 09:55

EKOFARMA PETRA MARADY,  ve spolupráci se spolkem PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. vás zve na první letošní DEN OTEVTŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 18.6.2020 od 10:00 zahajujeme první letošní akci z programu „Demonstrační farmy“ podpořeného Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.m., která bude zajímavá nejen z pohledu programu, ale také účasti třech významných partnerů této akce:

* Moneta Money Bank (představí programy - služby a produkty např. financování nákupu půdy nebo zemědělských strojů)

* MENDELU - Agronomická fakulta

* Pojišťovna Halali (profesionální podpora pojištění majetku, domácnosti, výkonu práva myslivosti  a pojištění psů)

* Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

******************************************************

Program dne:

•       Dr.Ing. Petr Marada

Představení projektu a farmy, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu, Pozemkové úpravy, agroenvironmentální a klimatická opatření - možnosti využití pro obnovu biodiverzity

•       Ing. Jan Vopravil, PhD.

Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy

 

Odpolední demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

**************************************************

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

 

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce (popřípadě někeré další budoucí), neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte se do 17.6.2020 formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638.

Těšíme se na vaši účast.