Den otevřených dveří Ekofarmy Petra Marady

25.08.2020 22:03

Dne 02.09.2020 od 10:00 vás zveme na druhou akci "Den otevřených dveří" z programu „Demonstrační farmy“ podpořeného Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.m..

*****************

Program dne:

•       Dr.Ing. Petr Marada

Představení projektu a farmy, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu.

•       Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy.

•       prof. Ing. Miroslav Dumbrovský.CSc. 

Erozní ohroženost, využití pozemkových úprav v praxi, významná adaptační opatření na klimatickou změnu a jejich realizace, trendy MZe

•       Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Vybrané pěstitelské postupy a metody monitoringu, význam biodiverzity, nové trendy, postupy integrované ochrany a jejich uplatnění v praxi se zaměřením na hraboše polního.

******************

Odpolední demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

**************************************************

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

 

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce (popřípadě někeré další budoucí), neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte se do 31.8.2020 formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638.

Těšíme se na vaši účast.