EKOFARMA PETRA MARADY - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19.07.2019 12:00

EKOFARMA PETRA MARADY,  ve spolupráci se spolkem PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. vás zve na DEN OTEVTŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 27.8.2019 od 09:00 zahajujeme již druhou akci, která bude zajímavá nejen z pohledu programu, ale také účasti třech významných partnerů této akce:

* Moneta Money Bank (představí programy - služby a produkty např. financování nákupu půdy nebo zemědělských strojů)

* Pojišťovna Halali (profesionální podpora pojištění majetku, domácnosti, výkonu práva myslivosti  a pojištění psů)

* OSEVA  Agro Brno (prezentace sortimentu)

******************************************************

Program dne:

•       Dr.Ing. Petr Marada

Představení projektu a farmy, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu

•       Ing. Jan Vopravil, PhD.

Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy

•       prof.Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Erozní ohroženost, využití pozemkových úprav v praxi, významná adaptační opatření na klimatickou změnu a jejich realizace, trendy MZe

•       Doc.Ing. Josef Suchomel, PhD.

Vybrané pěstitelské postupy a metody monitoringu, význam biodiverzity, nové trendy, postupy integrované ochrany a jejich uplatnění v praxi se zaměřením na hraboše polního

 

Odpolední demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

**************************************************

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

 

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce, neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte se do 23.8.2019 formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638.

Těšíme se na vaši účast.