Konference a workshop: „ZEMĚDĚLSTVÍ A DROBNÁ ZVĚŘ – možnosti snížení negativních vlivů“

03.10.2017 09:14

Spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá konferenci na téma „Zemědělství a drobná zvěř – možnosti snížení negativních vlivů“. Konference je zaměřena na problematiku negativního vlivu zemědělského hospodaření na zvěř a možnosti jeho snížení, záměrům státu v oblasti péče a ochrany životního prostředí, možnostem a způsobům zlepšování funkcí přírodní  infrastruktury včetně prezentace finančních nástrojů pro zakládání a péči o vybrané prvky. Vybrané příspěvky budou zaměřené na aspekty škod na zvěři a škod zvěří.  Součástí konference je exkurze – prezentace problémů a následně účinných agroenvironmentálních opatření ve vybrané polní honitbě.

 

Program konf04102017pro Myslivost.doc (522240)

Závazná přihláška_konfernce Šardice17.doc (46592)