Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“

01.10.2016 14:29

Náš spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá opět konferenci o tom, jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb. Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského hospodaření na zvěř, záměrům státu v oblasti péče a ochrany životního prostředí, možnostem a způsobům zlepšování funkcí přírodní  infrastruktury včetně prezentace finančních nástrojů pro zakládání a péči o vybrané prvky. Vybrané příspěvky budou zaměřené na aspekty škod zvěří a škod na zvěři.  Součástí konference je exkurze – prezentace účinných agroenvironmentálních opatření ve vybrané polní honitbě.

 

Program konference je zde: Program konf03112016.doc (523776)

Formulář pro přihlášení je zde: Závazná přihláška_konfernce Šardice16.doc (46080)