Odborné vzdělávání v Šardicích 2021

10.05.2021 22:36

Odborné vzdělávání v Šardicích v květnu a červnu 2021

Jak jsme Váš již invormovali, náš spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, zorganizoval a uskuteční v přůběhu měsíce května a června 2021 v Šardicích odborné vzdělávání přesně o tom, co potřebujete vědět!

Bude uskutečněno celkem 7 dvoudenních bloků s tím, že se bude jednat o čtyři témata:

  • Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (jak zakládat biopásy, podporovat čejku chocholatou, zatravňovat ornou půdu a dráhy soustředěného odtoku, jak realizovat ekologické zemědělství...), budeme hovořit o budoucnosti...tj. jak v roce 2023 a později, také si vše ukážeme na poli... ve dvou blocích  18.5. a 19.5.2021  a  17.6. a 18.6.2021

  • Krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba ( jak založit mokřad, biokoridor, biocentrum, mez, zatravněnou a ozeleněnou údolnici, linii stromů...jak toto spravovat, udržovat, financovat...) a následně si vše ukážeme založené a funkční v přírodě a krajině - ve dnech 20.5. a 21.5.2021 a 3.6 a 4.6.2021
  • Obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů - následná péče a údržba  ( pojednáme o výsadbě, následné péči a údržbě ovocných stromů do krajiny - soliterních, linií, alejí, skupin, extenzivních sadů...způsobu financování…) ve dnech 25.5. a 26.5.2021 – 27. a  28.5.2021
  • Pozemkové úpravy a jejich využití v zemědělské praxi (proč se dělají, jak se dělají, v čem nám pomůžou), plán společných zařízení a jejich naplnění v praxi  - v jednom bloku 10.6. a 11.6.2021

Akce (blok) začíná vždy od  9:00 hod….v ekocentru pro informace a poradenství v Šardicích 823 (první den v ekocentru teoreticky, druhý den je sraz v ekocentru a pak se jde do terénu k jednotlivým opatřením).

Akce je určena pro vlastníky zemědělské a lesní půdy, zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance  a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření (např. myslivci)

Za vzdělávání se neplatí (bez poplatku) – bude nám uhrazeno následně  MZe z Programu rozvoje venkova včetně občerstvení a vzdělávacích materiálů. Podmínkou však je, že můžete absolvovat všechna témata, ale pouze v jednom bloku.

Závazné přihlášky prosíme zašlete na adresu marada@mendelu.cz co nejdříve, neboť na každý termín máme kapacitu jen 14 účastníků. Vše bude organizováno a realizováno tak, aby byly naplněny požadavky  Ministerstva zdravotnictví ve věci prevence  COVID.

Zde si můžete prohlédnout krátkou prezentaci k opatřením v krajině v čase.

Program květen 2021.pdf 

Program červen 2021.pdf