Pozvánka na pokračující úspěšné aktivity DEMONSTRAČNÍ FARMY

09.07.2021 01:22

Dovolujeme si Vás pozvat na demonstrační farmu Petra Marady, která již 3.rokem připravila sestavu prezentačních DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EKOFARMY a dále individuálních a skupinových poradenských dnů.

Účast a občerstvení je pro účastníky hrazena Ministerstvem zemědělství v rámci Dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

Zájemci pište na info@proprirodu.cz nebo sms 775 938 638, nejlépe 2 dny před konáním akce.

 

Letošní aktivity jsou vzhledem k situaci Covid-19 v ČR poněkud posunuty a proto začínáme podstatně později, každopádně letos ZAČÍNÁME tzv. skupinovými poradenskými dny a to 16. a 20.7. ; 11. a 13.8. 2021 od 9:00 v budově Ekocentra v Šardicích,  od 10 - 16:00 akce pokračuje exkurzí na Ekofarmě.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19.8.2021 od 09:00 v budově Ekocentra v Šardicích

(první akce již proběhla dne 22.7.2021)

Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o půdu s využitím agrotechnických postupů

Program: 

9:00 hod       • doc. Dr.Ing. Petr Marada 

Představení projektu a farmy,  Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu, agroenvironmentální  a klimatická opatření - možnosti využití pro obnovu biodiverzity

10:00 hod      * prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

pozemkové úpravy a jejich využití v zemědělské praxi s důrazem  na péči o půdu a biologické metody ochrany rostlin

11:00 hod     • Ing. Jan Vopravil, PhD. 

Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy

 

Odpolední demonstrace na farmě 

• prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy; prezentace produkce ovoce

 

Tyto akce jsou pořádány za podpory Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

 

Program: 
9:00 hod
• doc. Dr.Ing. Petr Marada 
Představení projektu a farmy,  Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu, agroenvironmentální  a klimatická opatření - možnosti využití pro obnovu biodiverzity