Projekt vzdělávání ZÁŘÍ - LISTOPAD 2021

30.08.2021 23:24
Září - Listopad  2021
odborné vzdělávání zaměřené na adaptaci zemědělské krajina na klimatickou změnu a současně obdnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů  s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.
sa
Cílem tohoto vzdělávání (projektu) je zvýšit kvalifikaci a kompetenci účastníků
 
V rámci projektu se uskuteční 5 jednodenních vzdělávacích akcí (v rámci jednoho dne se uskuteční vzdělávání i exkurze) v jednom místě - Šardicích.
 
Stěžejními tématy budou:
 
*  10.9.   - POZEMKOVÉ ÚPRAVY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI PRO ADAPTACI NA KLIMATICKOU ZMĚNU
*  8.10.   - KRAJINNÉ PRVKY PODPORUJÍCÍ ADAPTACI NA KLIMATICKOU ZMĚNU - jejich zakládání, následná péče a údržba
*  29.10. - AGROENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÁ OPATŘENÍ - metodika, zakládání a následná péče a údržba
*  12. 11. - OBNOVA KRAJINNÉ STRUKTURY VÝSADBOU SOLITÉRNÍCH STROMŮ A EXTENZIVNÍCH SADŮ PODPORUJÍCÍ ADAPTACI KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU - náseldná péče a údržba
*  26.11.  - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA ADAPTACI KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU
 
VŽDY EXKURZE NA EKOFARMU.
 
Akce je vždy pro 15 lidí. 
Hlavní (převažující) cílovou skupinu beneficientů (očekávaných účastníků), pro kterou jsou akce porádány, tvoří zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření; dále vlastníci zemědělské a lesní půdy.
 
Místo vzdělávání - EKOCENTRUM pro informace a poradenství - Šardice 823
Začátek: 9:00 hod
Na akci je nutné se vždy, minimálně 2 dny před termínem konání přihlásit e-mailem alexandra.maradova@yahoo.com tel 775 938 638
 
Akce je podpořena dotací z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, ztn. vstup, vzdělávací materiály a občerstvení bez poplatku.
 
Těšíme se na setkání s Vámi nebo Vámi informovanými zájemci.
 
Pro informaci: exkurze budou probíhat na Ekorarmě Petra Marady, která zvítězila v soutěži European Network for Rural Development (ENRD) více informací naleznete zde
 
Nově byla Ekorama také nominována do soutěšže Adapterra awards - podpořte nás a hlasujte zde