Seminář pro Ministerstvo zemědělství v rámci výstavy Natura Viva (výstaviště v Lysé nad Labem)

06.03.2016 13:40

Náš spolek byl vybrán k organizačnímu zajištění akce, zabezpečení místa, přípravě odborného programu (včetně lektorů) a zajištění odborného semináře na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva 2016. Termín je stanoven na 18.5.-22.5. 2016.

Odborný program semináře je vztažen k těmto okruhům:

  • představení úspěšně realizovaných projektů vztahujících se k lesnímu hospodářství, myslivost a ekologickým přístupům k přírodě a krajině v ČR financovaných z Programu rozvoje venkova  2007 – 2013 (typy projektů, které mohou být inspirativní i pro nové programové období)
  • seznámení s aktualitami Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (oblast dotační podpory pro zachování funkčních  agrárních a lesních ekosystémů, možnosti ochrany půdy krajiny před dopady klimatických změn, správné postupy v hospodářské praxi) + informace o aktualitách z Celostátní sítě pro venkov (zaměřené především  na aktivity pro  partnery z lesnické oblasti
  • zkušenosti úspěšných realizátorů projektů se správnými hospodářskými postupy
  • možnosti čerpání dotací v oblasti lesního hospodářství a myslivosti.