SKUPINOVÁ PREZENTACE na Ekofarmě Petra Marady

20.06.2020 10:38

EKOFARMA PETRA MARADY,  ve spolupráci se spolkem PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. vás zve na SKUPINOVOU PREZENTACI

Dne 29.6.2020 od 16:00 zahajujeme akci SKUPINOVÉ PREZENTACE z programu „Demonstrační farmy“ podpořeného Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.m.

Adaptační opatření - význam, plánování, zakládání, realizace, provoz, údržba a integrovaná ochrana

se zaměřením na

  • zvýšení půdní úrodnosti
  • obnovu biodiverzity planě rostoucích rostlin a živočichů
  • prevenci vodní, větrné a sněhové eroze
  • obnovu vodního režimu v krajině – adaptace na klimatickou změnu
  • prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři

Program dne:

•       Dr.Ing. Petr Marada

Představení projektu a farmy, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu, Pozemkové úpravy, agroenvironmentální a klimatická opatření - možnosti využití pro obnovu biodiverzity

•      prof. Ing. Miroslav Dumbrovksý, CSc.

Erozní ohroženost, využití pozemkových úprav v praxi, významná adaptační opatření na klimatickou změnu a jejich realizace, trendy MZe


Demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

**************************************************

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

 

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce (popřípadě někeré další budoucí), neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte se do 28.6.2020 formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638.

Těšíme se na vaši účast.

***********************

Patneři

* Moneta Money Bank (představí programy - služby a produkty např. financování nákupu půdy nebo zemědělských strojů)

* MENDELU - Agronomická fakulta

* Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

******************************************************

 

 

* Moneta Money Bank (představí programy - služby a produkty např. financování nákupu půdy nebo zemědělských strojů)

* MENDELU - Agronomická fakulta

* Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

******************************************************