SKUPINOVÁ PREZENTACE na Ekofarmě Petra Marady

01.08.2020 22:09

EKOFARMA PETRA MARADY,  ve spolupráci se spolkem PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. vás zve na SKUPINOVOU PREZENTACI

Dne 20.8. ;  21.8.;  27.8.  a  28.8.2020 od 10:00 zahajujeme v těchto dnech SKUPINOVÉ PREZENTACE z programu „Demonstrační farmy“ podpořeného Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.m.

Adaptační opatření - význam, plánování, zakládání, realizace, provoz, údržba a integrovaná ochrana

se zaměřením na

  • zvýšení půdní úrodnosti
  • obnovu biodiverzity planě rostoucích rostlin a živočichů
  • prevenci vodní, větrné a sněhové eroze
  • obnovu vodního režimu v krajině – adaptace na klimatickou změnu
  • prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři

Programem dne účastníky provede Dr. Ing. Petr Marada

Součástí demonstrace budou informace o Strategii resortu MZe, Společné zemědělské politice a aktuálním stavu Programu rozvoje venkova. Demonstarční akce budou zahajovány v ekocentru pro informace a poradenství na adrese Šardice 823.

Demonstrace na farmě bude zaměřena na adaptační opatření:

- pěstování speciální pícninář. směsi, správu mokřadu, zatrav. a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnolog. objektů, zalesněné zemědělské půdy

- komentář půdoznalce a agroekologa s důrazem na monitoring a hodnocení integrované ochrany

- komentář erozního specialisty a odborníka na pozemkové úpravy

- komentář k možné obnově biotopu,  rekultivaci a způsobu hospodaření obecně

Součástí demonstrace budou informace o Strategii resortu MZe, Společné zemědělské politice a aktuálním stavu Programu rozvoje venkova. Demonstarční akce budou zahajovány v ekocentru pro informace a poradenství na adrese Šardice 823.
Demonstrace na farmě bude zaměřena adaptační opatření -  na
- pěstování speciální pícninář. směsi, správu mokřadu, zatrav. a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnolog. objektů, zalesněné zemědělské půdy
- Komentář půdoznalce a agroekologa s důrazem na monitoring a hodnocení integrované ochrany
- Komentář erozního specialisty a odborníka na pozemkové úpravy
- Komentář k možné obnově biotopu,  rekultivaci a způsobu hospodaření obecně.

Demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

**************************************************

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce ve vámi vybraných dnech, neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638 alespoň dva dny před konáním akce.

Těšíme se na vaši účast.

***********************

Patneři

* Moneta Money Bank (představí programy - služby a produkty např. financování nákupu půdy nebo zemědělských strojů)

* MENDELU - Agronomická fakulta

* Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

******************************************************