Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změnu - jaro 2022"

20.05.2022 06:04

Metodická příručka ADAPTACE 2022 (ke stažení)

Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství, projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvíšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.