Vzdělávání v rámci projektu ČIŘIKÁNÍ

06.03.2016 13:34

V průběhu tohoto roku se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro z.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování enviromentálních opatření v krajině a s praktickým organizováním realizačních prací. Tato podpůrná aktivita je určena aktivním jedincům z cílových skupin z dotčených lokalit PROJEKTU ČIŘIKÁNÍ, včetně těch, kteří budou mít následně zodpovědnost za realizace opatření.

Exkurze s praktickými ukázkami. Exkurze bude zaměřena na ekologické problémy intenzivně využívané zemědělské krajiny a na opatření naopak zvyšující její ekologickou stabilitu a biologickou diverzitu. Účastníci budou podrobněji seznámeni s praktickými zkušenostmi při zakládání a údržbě nových krajinných prvků a s opatřeními agroenvironmentálního typu. Místem realizace bude okolí obce Šardice.