Získání ocenění "FARMA ROKU" pro Ekofarmu Petra Marady

21.01.2019 12:13

Program Pestrá krajina - na způsobu hospodaření záleží

Zdroj: Asociace soukromého zemědělství ČR, vice informací na : https://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/program-pestra-krajina-na-zpusobu-hospodareni-zalezi.html

Součástí letošního slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Farma roku bylo historicky poprvé i ocenění úspěšných účastníků nového programu této stavovské organizace - Pestrá krajina. Osmi sedlákům, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, tleskalo plně obsazené pražské Divadlo ABC.

Pestrá krajina je komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu, který ASZ ČR otevřela pro své členy letos na jaře. Je garantován jednoduchými pravidly, jež tato stavovská organizace vypracovala ve spolupráci s odborníky na související témata, kteří jsou zároveň členy odborné komise tohoto programu. Patří mezi ně např. bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan, rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička nebo Jakub Hruška z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Hlavní myšlenkou programu je poukázat na fakt, že k řešení problémů v krajině mají nejblíže ti, kteří k hospodaření přistupují odpovědně, s dlouhodobou vizí, se znalostí potenciálu daného místa, respektem k jeho citlivým složkám a s uvažováním v přirozeném kontextu generačního předávání výsledků své práce.

 „Ukázky dlouholetých a promyšlených funkčních řešení v krajině, které jsou samou podstatou tohoto programu, nejlépe dokazují, že velmi záleží, jakým způsobem se podnikání v zemědělství provádí. Že rozhodně neplatí klišé, které velmi ráda používá část zástupců zemědělské veřejnosti o tom, že je jedno, jakou formou se dnes zemědělství dělá,“ říká tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Které z přihlášených farem v prvním ročníku programu Pestrá krajina uspěly a jaké z nich se komise rozhodla ocenit zlatou, stříbrnou či bronzovou medailí?

Na nejcennější kov dosáhly celkem čtyři farmy. Zlatou medaily získala také Ekofarma Petra Marady (Svaz vlastníků půdy ČR), které se daří unikátním způsobem rozbíjet monotónní lány v okolí vinařské obce Šardice. Bratři Maradové zde systematicky budují ostrůvky biodiverzity v podobě extenzívních ovocných sadů, biopásů, mokřadů, alejí, biokoridorů, zatravněných údolnic a tůní, kde naleznou útočiště mnohé druhy zvířat, které z okolní krajiny již vymizely.

více informací na https://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/program-pestra-krajina-na-zpusobu-hospodareni-zalezi.html