DUBEN 2016

Seminář pro Myslivecký spolek Krásná Hora - Kosobudy 

2. dubna 2016 se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro Myslivecké sdružení Krásná Hora – Kosobudy. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování enviromentálních opatření v krajině a s praktickým organizováním realizačních prací. Tato podpůrná aktivita je určena aktivním jedincům z dotčeného mysliveckého spolku.

Exkurze s praktickými ukázkami. Exkurze bude zaměřena na ekologické problémy intenzivně využívané zemědělské krajiny a na opatření naopak zvyšující její ekologickou stabilitu a biologickou diverzitu. Účastníci budou podrobněji seznámeni s praktickými zkušenostmi při zakládání a údržbě nových krajinných prvků a s opatřeními agroenvironmentálního typu. Místem realizace bude okolí obce Šardice.