ÚNOR 2016

Seminář o zakládání, údržbě a následné péči o ovocné stromy 

Dne 26.2.2016 se v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice 823 uskutečnilo od 12:00 hod do 17.00 hodin odborné vzdělávání na téma Novinky v sadovnictví. Během přednášky Ing. Stanislava Bočka, PhD. se probrala témata jako jsou výsadba, výsadbový materiál, zásady zakládání, pečování a údržby, aktuální dotační politika, a přišlo také na praktickou ukázku řezu ovocných stromků.

Vzdělávání v rámci projektu ČIŘIKÁNÍ 

V průběhu tohoto roku se v Ekocentru uskuteční Naučný seminář pro z.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA. Na semináři budou představeny možné způsoby realizace krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých opatření v krajině. Účastníci budou seznámeni s různými zdroji financování enviromentálních opatření v krajině a s praktickým organizováním realizačních prací. Tato podpůrná aktivita je určena aktivním jedincům z cílových skupin z dotčených lokalit PROJEKTU ČIŘIKÁNÍ, včetně těch, kteří budou mít následně zodpovědnost za realizace opatření.

Exkurze s praktickými ukázkami. Exkurze bude zaměřena na ekologické problémy intenzivně využívané zemědělské krajiny a na opatření naopak zvyšující její ekologickou stabilitu a biologickou diverzitu. Účastníci budou podrobněji seznámeni s praktickými zkušenostmi při zakládání a údržbě nových krajinných prvků a s opatřeními agroenvironmentálního typu. Místem realizace bude okolí obce Šardice.