Agro-byznys v České republice, nebo-li čím dnes zemědělství žije

30.08.2018 10:00

30.8.2018 se konal v Šardicích v EkoCentru našeho spolku Pro přírodu a myslivost workshop na téma „Aktuální trendy agrobyznysu v České republice“ . Dílčí  témata prezentoval Dr. Ing. Petr Marada – akreditovaný poradce MZe v oblasti zemědělství a ochrany přírody a krajiny (Adaptace na klimatickou změnu, krajinné prvky, greening) a předseda Komory zemědělských poradcůl Ing. Karel Vítek CSc. (Udržitelné zemědělství, informace z konference Agriresearch Conference Brusel 2018). Zajímavý náhled na současný stav hospodaření a vývoj zemědělství v České republice přiblížil Ing. Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

Workshopu se zúčastnily dvě desítky posluchačů z celé České republiky.

Workshop byl pořádán v rámci dotačního programu 9.F.e projektu „Regionální přenos informací o SZP v souladu s regionálními prioritami až na zemědělské farmy v roce 2018“ za podpory Ministerstva zemědělství.