DUBEN 2017

 

Výjezdní zasedání Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Kdy: 11. a 12. 4. 2017

 

V rámci tohoto odborného vzdělávání budou prezentovány úspěšné realizace pozemkových úprav na k.ú. Šardice, Nenkovice, Želetice a Hovorany.

 

 

Výjezd studentů Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

 

Kdy: 21. a 28. 4. 2017

V rámci tohoto odborného vzdělávání bude prezentován význam krajinotvorných a agroenvironmentálních opatření v zemědělské praxi; důraz bude kladen na dietetickou hodnotu vybraných opatření s ohledem na prevenci škod působených zvěří a na zvěři.