2021

AKTUÁLNÍ

 
Květen
  • 18.5. a 19.5. 2021  Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (jak zakládat biopásy, podporovat čejku chocholatou, zatravňovat ornou půdu a dráhy soustředěného odtoku, jak realizovat ekologické zemědělství...), budeme hovořit o budoucnosti...tj. jak v roce 2023 a později, také si vši ukážeme na poli 
  • 20.5. a 21.5. 2021  Krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba ( jak založit mokřad, biokoridor, biocentrum, mez, zatravněnou a ozeleněnou údolnici, linii stromů...jak toto spravovat, udržovat, financovat...) a následně si vše ukážeme založené a funkční v přírodě a krajině
  • 25.5. a 26.5. 2021  druhý blok 27.5. a 28.5. 2021  Obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů - následná péče a údržba  ( pojednáme o výsadbě, následné péči a údržbě ovocných stromů do krajiny - soliterních, linií, alejí, skupin, extenzivních sadů...způsobu financování…)
 
Červen
  • 17.6. a 18.6. 2021  Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (jak zakládat biopásy, podporovat čejku chocholatou, zatravňovat ornou půdu a dráhy soustředěného odtoku, jak realizovat ekologické zemědělství...), budeme hovořit o budoucnosti...tj. jak v roce 2023 a později, také si vši ukážeme na poli
  • 3.6. a 4.6. 2021  Krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba ( jak založit mokřad, biokoridor, biocentrum, mez, zatravněnou a ozeleněnou údolnici, linii stromů...jak toto spravovat, udržovat, financovat...) a následně si vše ukážeme založené a funkční v přírodě a krajině
  • 10.6. a 11.6. 2021  Pozemkové úpravy a jejich využití v zemědělské praxi (proč se dělají, jak se dělají, v čem nám pomůžou), plán společných zařízení a jejich naplnění v praxi