2021

AKTUÁLNÍ

Září až listopad
odborné vzdělávání zaměřené na adaptaci zemědělské krajina na klimatickou změnu a současně obdnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů  s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.
 
Cílem tohoto vzdělávání (projektu) je zvýšit kvalifikaci a kompetenci účastníků
 
V rámci projektu se uskuteční 5 jednodenních vzdělávacích akcí (v rámci jednoho dne se uskuteční vzdělávání i exkurze) v jednom místě - Šardicích.
 
Stěžejními tématy budou:
 
*  10.9.   - POZEMKOVÉ ÚPRAVY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI PRO ADAPTACI NA KLIMATICKOU ZMĚNU
*  8.10.   - KRAJINNÉ PRVKY PODPORUJÍCÍ ADAPTACI NA KLIMATICKOU ZMĚNU - jejich zakládání, následná péče a údržba
*  29.10. - AGROENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÁ OPATŘENÍ - metodika, zakládání a následná péče a údržba
*  12. 11. - OBNOVA KRAJINNÉ STRUKTURY VÝSADBOU SOLITÉRNÍCH STROMŮ A EXTENZIVNÍCH SADŮ PODPORUJÍCÍ ADAPTACI KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU - náseldná péče a údržba
*  26.11.  - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA ADAPTACI KRAJINY NA KLIMATICKOU ZMĚNU
 
VŽDY EXKURZE NA EKOFARMU.
 
Akce je vždy pro 15 lidí. 
Hlavní (převažující) cílovou skupinu beneficientů (očekávaných účastníků), pro kterou jsou akce porádány, tvoří zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření; dále vlastníci zemědělské a lesní půdy.
 
Místo vzdělávání - EKOCENTRUM pro informace a poradenství - Šardice 823
Začátek: 9:00 hod
Na akci je nutné se vždy, minimálně 2 dny před termínem konání přihlásit e-mailem alexandra.maradova@yahoo.com tel 775 938 638
 
Pro informaci: exkurze budou probíhat na Ekorarmě Petra Marady, která zvítězila v soutěži European Network for Rural Development (ENRD) více informací naleznete zde
 
Nově byla Ekorama také nominována do soutěšže Adapterra awards - podpořte nás a hlasujte zde
 
******************************************************************
 
 
Srpen
  • 11.8. a 13.8.  SKUPINOVÁ PORADENSKÁ PREZENTACE - Adaptační opatření - význam, plánování, zakládání, realizace, provoz a údržba - integrovaná ochrana, začátek v 9:00 na Ekocentru v Šardicích a následná exkurze Ekofarmy - Demonstrační farmy
        19.8. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EKOFARMY PETRA MARADY - více informací naleznete zde
  •  
Červenec
  • 16.7. a 20.7.  SKUPINOVÁ PORADENSKÁ PREZENTACE - Adaptační opatření - význam, plánování, zakládání, realizace, provoz a údržba - integrovaná ochrana, začátek v 9:00 na Ekocentru v Šardicích a následná exkurze Ekofarmy - Demonstrační farmy
        22.7. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EKOFARMY PETRA MARADY - více informací naleznete zde
  •  
Červen
  • 17.6. a 18.6. 2021  Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (jak zakládat biopásy, podporovat čejku chocholatou, zatravňovat ornou půdu a dráhy soustředěného odtoku, jak realizovat ekologické zemědělství...), budeme hovořit o budoucnosti...tj. jak v roce 2023 a později, také si vši ukážeme na poli
  • 3.6. a 4.6. 2021  Krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba ( jak založit mokřad, biokoridor, biocentrum, mez, zatravněnou a ozeleněnou údolnici, linii stromů...jak toto spravovat, udržovat, financovat...) a následně si vše ukážeme založené a funkční v přírodě a krajině
  • 10.6. a 11.6. 2021  Pozemkové úpravy a jejich využití v zemědělské praxi (proč se dělají, jak se dělají, v čem nám pomůžou), plán společných zařízení a jejich naplnění v praxi  

Květen
  • 18.5. a 19.5. 2021  Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (jak zakládat biopásy, podporovat čejku chocholatou, zatravňovat ornou půdu a dráhy soustředěného odtoku, jak realizovat ekologické zemědělství...), budeme hovořit o budoucnosti...tj. jak v roce 2023 a později, také si vši ukážeme na poli 
  • 20.5. a 21.5. 2021  Krajinné prvky - jejich zakládání, následná péče a údržba ( jak založit mokřad, biokoridor, biocentrum, mez, zatravněnou a ozeleněnou údolnici, linii stromů...jak toto spravovat, udržovat, financovat...) a následně si vše ukážeme založené a funkční v přírodě a krajině
  • 25.5. a 26.5. 2021  druhý blok 27.5. a 28.5. 2021  Obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů - následná péče a údržba  ( pojednáme o výsadbě, následné péči a údržbě ovocných stromů do krajiny - soliterních, linií, alejí, skupin, extenzivních sadů...způsobu financování…)