Poradenství

 

DOBA VYHRAZENÁ PRO KOMUNIKACI S KLIENTY: každý pracovní den od 8:00 do 16:00

e-mail : info@proprirodu.cz; alexandra.maradova@yahoo.com

tel.: 602 578 784 nebo  775 938 638

Reakční doba pro externí komunikaci: 5 dnů 

 
 
Náš zapsaný spolek nabízí v současnosti možnost poradenství v níže uvedených oblastech, které přispívají k adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů. Vycházíme z aktuální poptávky a častečně i požadavků účastníků vzdělávacích akcí, které spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST z.s. pořádá pro širokou zemědělskou veřejnost.
 
  • Rozhodujete se jak naložit s půdou ve svém majetku? 

  • Chcete vědět jak zhodnocovat svou půdu a zvyšovat přírodní hodnotu? 

  • Získat informace o finančních nástrojích, požadavcích, podmínkch a závazcích hospodaření vztahujících se na zemědělce a jiné příjemce v rámci podmíněnosti pro režimy podpor? 

  • Chcete konečně začít něco smysluplného a podpořit přírodu? 

  • Prostě chcete začít a nevíte jak..... 

  • Chcete více....

Kontaktujte nás na info@proprirodu.cz se stručným popisem a kontaktem na Vás.

 

Naším cílem a posláním v oblasti poradenství je:

=> Získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech. 
 
=> Podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství.
 
=> Zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci.
 
=> Přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii.
 
=> Podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi. 
 
=> Přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a krajiny.
 
=> Zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož i dobrých životních podmínek zvířat.  
 
=> Podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin.
 
 
Poradenská služba se týká zejména následujících rámcových aktivit:
a) technologické poradenství;
b) legislativní a dotační poradenství;
c) ekonomické poradenství;
d) poradenství v environmentální oblasti.Poradenská služba se týká zejména následujících rámcových aktivit:
a) technologické poradenství;
b) legislativní a dotační poradenství;
c) ekonomické poradenství;
d) poradenství v environmentální oblasti.

Poradenská služba se týká zejména následujících rámcových aktivit:

a) technologické poradenství;

b) legislativní a dotační poradenství;

c) ekonomické poradenství;

d) poradenství v environmentální oblasti.