Odborné vzdělávání během měsíců březen, duben a květen 2022

Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. pořádá v měících březen až květen 2022 odborné vzdělávání; cílem tohoto vzdělávání (projektu) je zvýšit kvalifikaci a kompetenci účastníků, zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny. V rámci projektu se uskuteční pět jednodenních vzdělávacích akcí (v rámci jednoho dne se uskuteční vzdělávání i exkurze) v Šardicích.
 

Místo vzdělání: Ekocentrum pro informace a poradenství - Šardice 823

Začátek akce je vždy v 9.00 hod. 

 

Stěžejními tématy jsou:

25.3. 2022   Pozemkové úpravy a jejich uplatnění pro adaptaci na klimatickou změnu, obnovu vodního režimu a podporu bidoiverzity

  8.4. 2022   Krajinné prvky podprující adaptaci na klimatickou změnu a návrat života do krajiny - jejich zakládání, následná péče a údržba

22.4. 2022   Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba (zaměření na návrat drobné zvěře)

13.5. 2022   Obnova krajinné struktury výsadbou solitérních stromů a extenzivních sadů, podporující adaptaci krajiny na klimatickou změnu a podporu biodiverzity - následná péče a údržba

27.5. 2022   Ekologické zemědělství zaměřené na adaptaci krajiny na klimatickou změnu, obnovu vodního režimu a podporu biodiverzity

Akce je vždy pro 15 lidí. 

Přihlásit se můžete vždy minimálně 2 dny před termínem konání akce e-mailem: alexandra.maradova@yahoo.com nebo na tel. 775 938 638

Pro skutečné zájemce (*), nejlépe myslivce, kteří:

* vlastní půdu, 

* zemědělsky a lesnicky hospodaří, 

* chtějí problémy řešit, chtějí vědět jak, 

* vidět zajímavé projekty na vlastní oči, 

* znát způsob financování, administrace, následné správy a údržby 

jsme připravili odborné vzdělávání včetně zajištění jeho financování z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, tzn.  vstup, vzdělávací materiály a občerstvení jsou bez poplatku.

Těšíme se na setkání s vámi.
 

(*)

Hlavní očekávanou cílovou skupinou účastníků, pro kterou jsou akce pořádány, tvoří vlastníci zemědělské a lesní půdy, myslivci, zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, které se podílí na zemědělském hospodaření.