2016

Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“

Náš spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá opět konferenci, jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb. Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského hospodaření na zvěř, záměrům státu v oblasti péče a ochrany životního prostředí, možnostem a způsobům zlepšování funkcí přírodní  infrastruktury včetně prezentace finančních nástrojů pro zakládání a péči o vybrané prvky. Vybrané příspěvky budou zaměřené na aspekty škod zvěří a škod na zvěři.  Součástí konference je exkurze – prezentace účinných agroenvironmentálních opatření ve vybrané polní honitbě.

 

Program konference je zde: Program konf03112016.doc (511,5 kB)

Formulář pro přihlášení je zde: Závazná přihláška_konfernce Šardice16.doc (45 kB)

 

Seminář o zakládání, údržbě a následné péči o ovocné stromy

Dne 26.2.2016 se v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice 823 uskutečnilo od 12:00 hod do 17.00 hodin odborné vzdělávání na téma Novinky v sadovnictví. Během přednášky Ing. Stanislava Bočka, PhD. se probrala témata jako jsou výsadba, výsadbový materiál, zásady zakládání, pečování a údržby, aktuální dotační politika, a přišlo také na praktickou ukázku řezu ovocných stromků.

 

Kroužek “Mladých myslivců a ochránců přírody”

Kroužek PRO PRIRODU A MYSL2016 (3).docx (444539)