Ocenění

 

2021 

Cena za Krajinu 2021 - Jihomoravský kraj - Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Vítězný projekt - Zemědělské hospodaření zaměřené na obnovu vodního režimu, podporu biodiverzity a adaptaci krajiny na klimatickou změnu

 

2021 

Přeshraniční Adapterra Awards 2021, Nadace Partnerství a Klimabündnis Oberösterreich

Cenu ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ, Projektu Moravské Toskánksko - Demonstrační farma Petra Marady

 

2020 

Rural inspiration awards - Belgie

Vítězný projekt - Climate change adaptation

 

2018

Pestrá krajina - Asociace soukromého zemědělství ČR

Držitel zlaté medaile v programu ASZ ČR - Ekofarma Petra Marady, Šardice

 

2015 

Soutěž adaptační opatření roku 2015 - v tématické oblasti adaptačních opatření v rámci hospodaření v karajině - Ministerstvo životního prostředí

Vítězný projekt - Ekoagropodnikání - opatření zaměřené na retenci vody v krajině, realizován Dr. Ing. Petrem Maradou