Studijní materiály

Vzdělávací materiály k serii seminářů "Adaptace na klimatickou změnu a podpora biodiverzity"

10.06.2019 13:35
  Metodická příručka ADAPTACE 2019 (ke stažení v pdf) Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující...

Vzdělávací materiály – Využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské praxi 2013

06.12.2013 14:01
Protierozní opatření.ppt (3543040) Agroenvi opatření2013 PM.ppt (3490304) Uvod do poz upravSM1.pptx (7110589) Krajinotvorná opatření.pdf (2688494)