Studijní materiály

Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změnu - jaro 2022"

20.05.2022 06:04
Metodická příručka ADAPTACE 2022 (ke stažení) Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství, projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou...

Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změhu a biodiverzita 2020"

31.08.2021 00:24
  Metodická příručka ADAPTACE 2020/21 (ke stažení v pdf) Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší...

Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změnu a biodiverzita 2021"

15.05.2021 10:24
Metodická příručka ADAPTACE 2021 (ke stažení v pdf) Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující...

Vzdělávací materiály k serii seminářů "Adaptace na klimatickou změnu a podpora biodiverzity"

10.06.2019 13:35
  Metodická příručka ADAPTACE 2019 (ke stažení v pdf) Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující...

Vzdělávací materiály – Využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské praxi 2013

06.12.2013 14:01
Protierozní opatření.ppt (3543040) Agroenvi opatření2013 PM.ppt (3490304) Uvod do poz upravSM1.pptx (7110589) Krajinotvorná opatření.pdf (2688494)