Spolek řeší ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky projekt:

VÝZKUM REVITALIZACE POŠKOZENÝCH LOKALIT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
je spolufinancován Evropskou unií.
cz.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027903 je výzkum v oblasti revitalizace poškozench a vybraných lokalit životního prosředí na záýkladě pedokompakce působené antropogenní a jinou činností.
 
 
EVROPSKÁ UNIE
 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost