DUBEN 2018

JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ AKADEMIE ZAMĚDĚLSKÝCH VĚD

Dne 3.4. 2018 hostilo ekocentrum v Šardicích zasedání předsednictva ČAZV s jejím prezidentem RNDr. Janem Nedělníkem, PhD.; součástí jednání byla též prezentace činnosti spolku PRO PPŘÍRODU A MYSLIVOST  a dále prezentace aktivit a ekofarmy Dr.Ing. Petr Marady.