Vzdělávací akce

Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST navazuje svými činnostmi na v minulosti pořádané vzdělávací aktivity a v průběhu následujících let bude pořádat odborné vzdělávací projekty, které se budou konat v Ekocentru  pro informace a poradenství v Šardicích. K dispozici  je  odpovídající přednášková místnost, která je vybavena audiovizuální technikou pro kvalitní lektorskou činnost. Součástí odborného vzdělávání jsou exkurze do okolního agroekosystému s cílem demonstrovat nabytou teoretickou průpravu na praktických ukázkách.