ČERVEN 2018

K vodě s rybářem – akce v Šardicích 28. 6. 2018

Projekt „K vodě s rybářem“ se uskuteční v měsíci červnu (konkrétně 28. června 2018) a je připraven jako interaktivní program pro ZŠ (s drobnými obměnami dle věkové kategorie dětí, se kterými je vzdělávání prováděno); v rámci vzdělávání budou realizována tato stanoviště:

  • Stanoviště 1; Seznámení s vodou v přírodě a krajině, co ve vodě na první pohled nevidíme (zaměřeno na zooplankton a zoobentos s ukázkami odběrů), odběry vzorků vody, měření fyzikálně-chemických parametrů
  • Stanoviště 2; Povídání o vodních rostlinách s ukázkami, adaptace rostlin na život ve vodě, význam vodních rostlin a řas, invazní druhy
  • Stanoviště 3; Povídání o rybách a jejich ekologii, ukázky živých exemplářů našich druhů ryb, původní a invazní druhy a jejich vliv na vodní ekosystém, doporučené druhy pro danou lokalitu
  • Stanoviště 4; Živočichové na mokřadu – ptáci, obojživelníci - ukázky živých exemplářů (hlavně skokani, kuňky, užovky…jejich význam.

Na každém stanovišti budou děti cca 15 min.....doba pobytu skupiny na mokřadu 1 hod.

Vše je prováděno prakticky, aby si děti mohly co nejvíce věcí zkusit a také si na ně šáhnout.

Více info zde: https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/news/projekt-k-vode-s-rybarem/

 

Exkurze pro experty VUT Brno a Srbské univerzity v Bělehradě

Dne 3.6.2018 se v KU Šardice a na pozemcích Petra Marady uskutečnila odborná exkurze a prezentace adaptačních opatření pro experty na adaptaci na klimatickou změnu z Vysokého učení technického Ústavu vodního hospodářství a krajiny v Brně a partnery ze Srbské univerzity v Bělehradě.

Velmi ceněné byly především opatření pro zadržování vody v krajině (mokřad za Sv. Trojicí) a opatření snižující nebezpečí vodní a větrné eroze.  

Fotogalerii z akce naleznete níže.

 

PŘIPRAVUJEME: Exkurze v rámci Mezinárodní konference ČMMJ v Mikulově dne 19.6.2018

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Mysliveckou konference středoevropského regionu, pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.  za účasti vrcholných představitelů středoevropských mysliveckých organizací.  Předmětem jednání bude problematika drobné zvěře, populace vlka a další. Konference se uskuteční 19. června 2018 od 9:00  v areálu hotelu Galant Mikulov na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov.

Více informací naleznete v pozvánce níže:

Pozvánka na konferenci.doc (103,5 kB)

 

Fotogalerie: Odborná exkurze a prezentace adaptačních opatření