KVĚTEN 2018

Exkurze maďarských představitelů státní správy a samosprávy v rámci projektu LIFE

 

Dne 15.5.2018 jsme uskutečnili prezentaci adaptačních opatření na klimatickou změnu na k.ú. Šardice pro 35 maďarských představitelů státní správy a samosprávy v rámci projektu LIFE. Maďarští přátelé obdivovali a velmi pochvalovali velmi zdařilé realizace biokoridorů, mokřadů a opatření pro zadržování vody  v tolik poškozené agrární krajině, ať již vybudované Petrem Maradou nebo obcí Šardice.

Fotografie z akce:

   

 

EXKURZE STUDENTŮ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

Dne 4.5.2018 se uskutečnila v ekocentru a na ekofarmě Petra Marady v Šardicích terréní výuka studentů VFU; zaměření výuky bylo na ukázky a význam zelené infrastruktury a agroenvironmentálmí ch as klimatických opatření  v intenzivně obhospodařované agrární krajině.

 

Fotogalerie: Exkurze maďarských představitelů státní správy a samosprávy v rámci projektu LIFE