Ekofarma Petra Marady ve finále prestižní soutěže

31.01.2022 13:56

DEMONSTRAČNÍ EKOFARMA PETRA MARADY BYLA VYBRÁNA DO FINÁLNÍCH 10 VÝBĚROVÝCH PROJEKTŮ SOUTĚŽE "CENA ZA KRAJINU 2021", VYHLÁŠENÉHO JIHOMORAVSKÝM KRAJEM.

Ještě před patnácti lety vypadalo okolí Šardic jako obvyklá intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Kam oko dohlédlo, se rozléhaly....(více informací o zařazeném projektu Demonstrační ekofarmy zde)
 
Cena za krajinu

 

Bojují proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů, vymýšlejí, jak képe zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále deset projektů (více informací zde).

 

Kdo sedí v komisi?

Zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.