JARNÍ AKADEMIE opět v akci - vzdělávejte se

22.03.2023 18:34

Zcela nový přístup k tematice etického zemědělství s navázáním na prohlubující se problematiku klimatické změny .... spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST připravil na měsíc květen a červen 2023 jedinečnou vzdělávací akci - jarní akademii na téma 

"Trendy v ekologizaci zemědělství, adaptaci na klimatickou změnu aneb jak vrátit život do krajiny"  (více o JARNÍ AKADEMII zde)

Cílem vzdělávací akce

je významným způsobem upozornit na stále prohlubující se  problémy aktérů zemědělské krajiny, kdy jejich způsob správy a hospodaření se stává neudržitelným. Ambicí organizátorů je však poukázat na excelentních způsobech správné praxe, jak  tyto prohlubující se problémy řešit a zavedená opatření udržitelně spravovat. Akcent bude kladen ne jenom na prezentaci způsobů řešení, ale především na  prokázání a demonstrování funkčnosti a dosažení způsobu hospodaření v krajině, která dokáže vedle funkce produkční poskytovat i funkce environmentální a především kulturní.

Akce je určena především všem, kteří:

  • chtějí uskutečnit ve svém bydlišti významnou, pozitivní  změnu v ochraně životního prostředí a chtějí již v rámci kampaně k podzimním volbám mít jasno proč, co a jak v oblasti životního prostředí je třeba ve svém bydlišti vykonat (zástupcům místních samospráv, státní správy, kandidátům do zastupitelstev obcí….
  • zemědělcům a s nimi spolupracujícím osobám (včetně vlastníků a nájemců půdy), kteří chtějí hospodařit udržitelně s cílem aktivního přístupu  v oblasti adaptace krajiny na klimatickou změnu
  • myslivcům, ochráncům přírody a jiným aktérům, kteří chtějí zastavit pokles biodiverzity a vrátit život do krajiny
  • poradcům, akademickým  a výzkumným pracovníkům, studentům  a
  • jiným, kterým není stav životního prostředí lhostejný a chtějí uskutečnit reálnou změnu.

PŘIHLÁSIT SE NA JARNÍ AKADEMII - alexandra.maradova@yahoo.com; tel. 775938638 

Přijměte prosím tímto naše pozvání na výjimečnou vzdělávací akci v prostředí Kyjovského Slovácka (Moravského Toskánska), které bylo právem renomovaným časopisem Condé Nast Traveller zařazeno mezi 50 nejkrásnějších míst na Zemi.

Na možné setkání s Vámi se těší,

doc. Dr.Ing. Petr Marada, předseda představenstva spolku

Více informací o JARNÍ AKADEMII