JSME VE FINÁLE! ADAPTERRA AWARDS 2021

03.08.2021 23:11

DEMONSTRAČNÍ EKOFARMA PETRA MARADY ZAŘAZENA DO VÝBĚROVÝCH PROJEKTŮ ADAPTERRA AWARDS 2021, KTEŘÍ KAŽDOROČNĚ HLEDAJÍ INSPIRATIVNÍ A NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY ADAPTACÍ NA ZMĚNU KLIMATU.

Šardicím a malebné krajině v jejich okolí začali lidé v posledních letech přezdívat Moravské Toskánsko. Menší lány orné půdy se střídají s lesy, sady, zatravněnými pruhy, mokřady a tůněmi s dalšími prvky na zadržení vody v krajině. Na proměně původně intenzivně obhospodařované krajiny bez vodních prvků pracuje soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog Petr Marada od roku 2007. Krajině se tehdy rozhodl vrátit strukturu, diverzitu a schopnost hospodařit s vodou. Vodítkem mu byly i staré mapy a kresby, které ukazovaly, kudy a jak voda v krajině dříve tekla. Postupným rozšiřováním takto obhospodařovaných pozemků vznikla vzorová ekofarma, inspirovaly se i okolní obce a svůj domov zde opět našlo mnoho druhů zvířat.

Více na stránkách projektu Adapterra Awards, kde můžete projevit podporu a hlasovat pro nás. Předem si vážíme vašich hlasů. Děkujeme!

Veškeré informace, přehled všech finálních projektů zde.