K vodě s rybářem – akce v Šardicích 28. 6. 2018

20.06.2018 12:29

Projekt „K vodě s rybářem“ se uskuteční v měsíci červnu (konkrétne 28. 6. 2018) a je připraven jako interaktivní program pro ZŠ (s drobnými obměnami dle věkové kategorie dětí, se kterými je vzdělávání prováděno); v rámci vzdělávání budou realizována tato stanoviště:

  • Stanoviště 1; Seznámení s vodou v přírodě a krajině, co ve vodě na první pohled nevidíme (zaměřeno na zooplankton a zoobentos s ukázkami odběrů), odběry vzorků vody, měření fyzikálně-chemických parametrů
     
  • Stanoviště 2; Povídání o vodních rostlinách s ukázkami, adaptace rostlin na život ve vodě, význam vodních rostlin a řas, invazní druhy
     
  • Stanoviště 3; Povídání o rybách a jejich ekologii, ukázky živých exemplářů našich druhů ryb, původní a invazní druhy a jejich vliv na vodní ekosystém, doporučené druhy pro danou lokalitu
     
  • Stanoviště 4; Živočichové na mokřadu – ptáci, obojživelníci - ukázky živých exemplářů (hlavně skokani, kuňky, užovky…jejich význam)


Na každém stanovišti budou děti cca 15 min.....doba pobytu skupiny na mokřadu 1 hod.

Vše je prováděno prakticky, aby si děti mohly co nejvíce věcí zkusit a také si na ně šáhnout.

Více informací naleznete zde: https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/news/projekt-k-vode-s-rybarem/