Město Dolní Bojanovice navštívili Ekofarmu v Šardicích

17.04.2019 09:30

V úterý 16.4.2019 jsme mohli v našem vzdělávacím zařízení EKOCENTRU přivítat zastupitele města spolu s dalšími zájemci a občany z Dolních Bojanovic.

Zakladatel spolku Pro přírodu a myslivost (Ekocentrum a Ekofarma v Šardicích) Dr. Ing. Petr Marada seznámil účastníky nejen s aktuálními informacemi ohledně adaptace na klimatické změny a současně obnovu zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny, ale zásadně inspiroval zúčastněné uplatnění těchto aktivit v praxi.

Využil tedy svých dlouholetých zkušeností pro demonstraci na svých pozemcích. Díky komplexním pozemkovým úpravám, které v obci Šardice proběhly se mu podařilo realizovat biopásy, biokoridory, krajinotvorné sady, mokřady, tůně. Všechny úpravy v krajině mají hlavní cíl a tím je udržení vody v krajině.

K setkání se take připojila místní starostka Blažena Galiová, která předala praktické zkušenosti při provádění pozemkových úprav a informace o místních projektech pro revitalizaci krajiny kolem obce Šardice.

Dle konstatování zúčastněních, kteří byli na dopoledním vzděláváním a následně navštívili zvolené místa v krajině konstatovali, že celý den byl velmi přínosný včetně informací, které obdrželi.

Článek na web města Dolní Bojanovice (zde)