Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změhu a biodiverzita 2020"

31.08.2021 00:24

 

Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova

Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené  na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.