VÍTĚZSTVÍ RODINNÉ EKOFARMY PETRA MARADY V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

03.07.2020 21:07

     Dne 25. června 2020 probíhal v belgickém Bruselu mezinárodní webinář, který tak celkově podtrhl soutěž evropské úrovně "inspirativní cena venkova 2020 - Rural Inspiration Awards 2020 (RIA)”, soutěž byla zorganizovaná skupinou ENRD European Network for Rural Development -  Evropská síť pro rozvoj venkova. Tato soutěž je oslavou projektů rozvoje venkova, které ukazují, jak politika přispívá ke konkurenceschopnější, udržitelnější a inkluzívnější venkovské Evropě.

Slavnostní předávání cen RIA 2020 je poslední fází soutěže, v níž jsou uznány projekty z celé EU a propagovány příklady biohospodárské činnosti a opatření v oblasti klimatu. Z 19 členských států bylo přijato 71 projektů- příspěvků.

     Projekty z celé Evropy navrhovaly podpůrné jednotky národní venkovské sítě (NRN). Porota odborníků vybrala nejprve 15 finalistů a do 25.června následně volila vítěze pro každou soutěžní kategorii: bioekonomie, adaptace na změnu klimatu, mitigační opatření na změnu klimatu. Letos poprvé byla otevřena cena tzv. hlasu veřejnosti. 

     Za Českou republiku nominovalo Ministerstvo zemědělství naši rodinnou ekofarmu s projektem agri-environmentálního podnikání zaměřeného na adaptaci na klimatické změny v přírodě (více o projektu naleznete zde –    nominační list). Díky porotě se naše ekofarma dostala do užšího výběru finalistů a zároven jsme byli požádání o jednoduchou formu prezentace v dopoledním programu webináře. V krátkém představení tak mohl Petr Marada prezentovat nejen opatření v krajině, ale také programy pro popularizaci u zemědělců či zájemců o zvyšování kvality půdy na venkově a zároveň programy pro seznamování mladé generace s přírodou, chováním se v ní a její ochranou.

     Vítěze cen ENRD Rural Inspiration Awards vyhlásil Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski večer 25. června během online ceremoniálu. Tato ocenění uznává nejvíce inspirativní iniciativy financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), což dokazuje přínos politiky rozvoje venkova k podpoře opatření na podporu klimatu na venkově a bioekonomie.

Vítězové roku 2020 jsou: 

Záznam ze slavnostního ceremoniálu naleznete zde.

Velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR, které nás do soutěže nominovalo. Ocenění zaslouží též náš spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, jejichž aktivity podpořily výrazným způsobem ekofarmu v dosaženém úspěchu.

Věříme, že získáním tohoto mezinárodního ocenění budeme nadále inspirovat všechny lidi, kteří chtějí měnit, rozvíjet a zvelebovat krajinu venkova.

V případě zájmu o seminář, školení o jednotlivých adaptačních opatřeních vč. možnosti zajištění exkurze na soukromých pozemcích nás prosím kontaktujte na e-mailu  alexandra.stevenson@yahoo.com