Návštěva ministra životního prostředí pana Richarda Brabce v Šardicích

19.07.2019 13:12

Ministr Brabec se vydal na začátku července na jižní Moravu, aby si prohlédl modelové projekty, z nichž některé pomohlo financovat MŽP, a které jsou z pohledu hospodaření s vodou dobrým příkladem pro ostatní obce, firmy nebo zemědělce, jak se adaptovat na klimatické změny.

Jedna z cest pana ministra Brabce vedla do Šardic, kde soukromý ekozemědělec Petr Marada za obrovské podpory starostky Blaženy Galiové a i díky prostředkům z Ministerstva životního prostředí, vrací vodu do krajiny. Přetvářením území pomocí různých krajinných prvků dělí velké zemědělské lány a zvyšuje jejich biodiverzitu. Buduje ostrůvky ovocných sadů, biopásů, mokřadů, tůní či alejí, biokoridorů a zatravněných pásem, a díky tomu nejenom chrání půdu před erozí a ochlazuje okolní krajinu, ale také nabízí útočiště mnoha druhům zvířat, které se sem navrací. Realizací takovýchto úprav na území jižní Moravy, které je velmi náchylné k vodní i větrné erozi, ukazuje všem cestu, jak se dá řešit obnova ekosystémových funkcí

v krajině a připravit se na změnu klimatu. Za svůj způsob hospodaření v krajině a související projekty bývá Petr Marada pravidelně oceňován, například ministr Brabec mu předal vítěznou cenu Adaptační opatření roku 2015. Projekty se daří realizovat i díky skvěle fungující spolupráci mezi samosprávou, státní správou a místními hospodáři.

  

Zdroj: Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, č. 2/ 2019, str 25

Náhled na celý “Zpravodaj” zde Zpravodaj_2_2019_E_web26s[39414].pdf (2967643)