Petr a Mirek Maradovi v pořadu Ministerstva zemědělství ZDRAVĚJŠÍ KRAJINA

20.06.2018 16:09

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Petrem a Mirkem Maradovými vytvořili dokument o prováděných agroenviromentálních klimatických opatřeních, které jsou jednak prováděny na katastrálím území Šardic, které významných způsobem pozitivně ovlivňují stav životního prostředí, a především biodiverzity obhospodařovaném v agroekosystému.