Poradenské služby spolku akreditovány

21.02.2023 10:02

Náš spolek pro přírodu a myslivost získal akreditovaný certifikát od certifikačního orgánu pro zemědělství (Ústavu zemědělské ekonomiky a informací), který potvrzuje, že poradenské služby spolku plní požadavky certifikačního schéma ADVIgreen při poskytování poradenských služeb (konzultační a projektové) v oblastech:

Ekologické zemědělství

Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova

Energetické využití agrárních produktů

Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace

Legislativní a dotační poradenství v zemědělství  a rostlinolékařství

Myslivost a Péče o půdu

 
poradce doc.Dr. Ing. Petr Marada
 
Kontaktujte nás na : info@proprirodu.cz