Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY V PRAXI

20.08.2021 13:40

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno, Místní akční skupina Brána Vysočiny, Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST si Vás dovolují srdečně pozvat na akci s názvem:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V PRAXI

21. ZÁŘÍ 2021 

Praktický seminář s exkurzí bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejeich využití finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Oficiální pozvánka na seminář.pdf