Zvítězili jsme v prvním ročníku Ceny za krajinu 2022

11.02.2022 21:41

První ročník soutěže Cena za krajinu 2022 vyhlášený zástupci Jihomoravského kraje získává náš projekt v Šardicích - demonstrační farma Petra Marady - zlaté místo..

Významní zástupici z řad profesionálních poradců zasedli v komisi (zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity) a měli vskutku nelehký úkol; posuzovali 43 přihlášených projektů, ze kterých vybrali do finále 10. Dne 11. února 2022 ve Křtinách vyhlásili zástupci JIhomoravského kraje a organizátoři výsledky.

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům.

Více informací na Ministerstvu životního prostředí   Jihomoravský kraj    soutěž Cena za krajinu 2022

"Daří se nám dlouhodobě dobrá věc, ze které máme radost. V soutěži jsem chtěl ukázat, co smysluplného se dá dělat tak, aby bylo lépe," uvedl Petr Marada

Potěšilo Vás vítězství?

Je to vynikající. Zakládání, péče a údržba o krajinotvorná opatření a přírodě blízké hospodaření je mým životním projektem. Každá koruna, která se nám podaří vydělat, směřuje právě do tohoto projektu, kde se "taví" ve skutečné přírodní bohatství, které má zcela jistě význam nejen pro naše hospodaření, ale má prokazatelně celospolečenský přesah.

Druhé místo a 50 tisíc korun získala samotná obec Šardice: za svou protierozní a protipovodňovou ochranu před lokálními přívalovými dešti. A to pomocí různých nádrží, suchých poldrů, biocenter či polních cest osázených stromy. Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí. Za poslední roky osela obec travními směsmi 43 hektarů nejohroženějších ploch. Vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Držitelem Ceny veřejnosti, o níž se hlasovalo v SMS soutěži, je Mokřad na dolinách a polní cesty u Ořechova na Brněnsku. Tvoří ho sedm tůní, které zachycují vodu, aby neodtékala pryč, stovky keřů a stromů a polní cesty. Jako ocenění obdrží obec 50 tisíc korun.