Mokřadní ekosystém na dříve intenzivně obhospodařované orné půdě

Mokřadní ekosystém na dříve intenzivně obhospodařované orné půdě