Archiv článků

JARNÍ AKADEMIE opět v akci - vzdělávejte se

22.03.2023 18:34
Zcela nový přístup k tematice etického zemědělství s navázáním na prohlubující se problematiku klimatické změny .... spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST připravil na měsíc květen a červen 2023 jedinečnou vzdělávací akci - jarní akademii na téma  "Trendy v ekologizaci zemědělství, adaptaci...

NOVINKOU tohoto roku je JARNÍ AKADEMIE

19.03.2023 21:50
Zcela nový přístup k tematice etického zemědělství s navázáním na prohlubující se problematiku klimatické změny .... spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST připravil na měsíc květen a červen 2023 jedinečnou vzdělávací akci - jarní akademii na téma  "Trendy v ekologizaci zemědělství, adaptaci na...

Místní dny pro klima a energii v Šardicích

06.03.2023 22:26
Náš spolek byl přizván obcí Šardice, působit v rámci projektu SECAP, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, na místních dnech pro klima a energii 2023. Den pro klima 2023_final.pdf (161638)  

Poradenské služby spolku akreditovány

21.02.2023 10:02
Náš spolek pro přírodu a myslivost získal akreditovaný certifikát od certifikačního orgánu pro zemědělství (Ústavu zemědělské ekonomiky a informací), který potvrzuje, že poradenské služby spolku plní požadavky certifikačního schéma ADVIgreen při poskytování poradenských služeb (konzultační a...

PŘIHLASTE SE NA LETNÍ AKADEMII ENVI TRENDŮ

08.08.2022 00:33
Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST připravil na měsíc srpen 2022 letní akademii na téma "Trendy v adaptaci na klimatickou změnu a jak vrátit život do krajiny". CÍLEM vzdělávací akce je významným způsobem upozornit na stále se prohlubující problémy aktérů zemědělské krajiny, kdy se...

Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změnu - jaro 2022"

20.05.2022 06:04
Metodická příručka ADAPTACE 2022 (ke stažení) Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství, projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou...

Zvítězili jsme v prvním ročníku Ceny za krajinu 2022

11.02.2022 21:41
První ročník soutěže Cena za krajinu 2022 vyhlášený zástupci Jihomoravského kraje získává náš projekt v Šardicích - demonstrační farma Petra Marady - zlaté místo.. Významní zástupici z řad profesionálních poradců zasedli v komisi (zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva...

Ekofarma Petra Marady ve finále prestižní soutěže

31.01.2022 13:56
DEMONSTRAČNÍ EKOFARMA PETRA MARADY BYLA VYBRÁNA DO FINÁLNÍCH 10 VÝBĚROVÝCH PROJEKTŮ SOUTĚŽE "CENA ZA KRAJINU 2021", VYHLÁŠENÉHO JIHOMORAVSKÝM KRAJEM. Ještě před patnácti lety vypadalo okolí Šardic jako obvyklá intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Kam oko dohlédlo, se...

Odborné vzdělávání během měsíců březen až květen 2022

31.01.2022 13:54
  Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. pořádá v měících březen až květen 2022 odborné vzdělávání; cílem tohoto vzdělávání (projektu) je zvýšit kvalifikaci a kompetenci účastníků, zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení...

Vzdělávací materiály projektu "Adaptace na klimatickou změhu a biodiverzita 2020"

31.08.2021 00:24
  Metodická příručka ADAPTACE 2020/21 (ke stažení v pdf) Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření  s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší...
Záznamy: 1 - 10 ze 38
1 | 2 | 3 | 4 >>