Vítejte na stránkách spolku PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, který vznikl z Komory expertů pro integrovanou prevenci a integrovaný management (KEIPIM). Naším hlavním cílem je podpora různorodosti zemědělských a lesnických aktivit, které napomáhaji trvalé udržitelnosti a zvyšují biodiverzitu živočišných a rostlinných druhů v krajině. Dále pak ochrana přírody a krajiny a tím zvýšení kvality života na venkově, rozvoj regionálního cestovního ruchu a provádění myslivosti. Doufáme, že získáme i Vaši podporu, za kterou předem děkujeme.

 

Pozvánka

Projekt „Do lesa s lesníkem dne 12.10.2017“

03.10.2017 10:03
Spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST ve spolupráci s nadací „DŘEVO PRO ŽIVOT“ a vedením Základní školy TGM Šardice připravili pro děti 3. a 4 třídy výukový den zaměřený na vzdělávání o lese. Smyslem tohoto „vyučování“, které proběhne 12.10. 2017 v lese nedaleko Šardic, bude přiblížit les dětem...

Seminář: Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou - vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře

03.10.2017 10:00
Spolek ve spolupráci s Českou lesnickou společností, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova pořádají  seminář Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou - vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře. Cílem semináře je seznámit účastníky...

Konference a workshop: „ZEMĚDĚLSTVÍ A DROBNÁ ZVĚŘ – možnosti snížení negativních vlivů“

03.10.2017 09:16
Spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá konferenci na téma „Zemědělství a drobná zvěř – možnosti snížení negativních vlivů“. Konference je zaměřena na problematiku negativního vlivu zemědělského...

Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“

01.10.2016 14:35
Náš spolek ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Českomoravskou mysliveckou jednotou a dalšími významnými partnery pořádá opět konferenci, jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb. Konference bude věnována aktuálním otázkám stavu polních honiteb, vlivu zemědělského...

Aktuality

Kroužek “Mladých myslivců a ochránců přírody”

06.03.2016 13:29
Kroužek PRO PRIRODU A MYSL2016 (3).docx (444539)

Seminář o zakládání, údržbě a následné péči o ovocné stromy

06.03.2016 13:04
Dne 26.2.2016 se v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice 823 uskutečnilo od 12:00 hod...

DO LESA S LESNÍKEM

11.01.2015 11:04
PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. ve spolupráci s Nadací dřevo pro život, Základní školou TGM Šardice a...
<< 1 | 2